Zásady ochrany osobních údajů - Reveal Clear Aligners | cz
Zásady ochrany osobních údajů - Reveal Clear Aligners | cz
3
privacy-policy,page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-3,bridge-core-3.0.1,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,transparent_content,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-28.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.11.0,vc_responsive

Zásady ochrany
osobních
údajů

V Ortho Organizers, Inc. je pro nás vaše soukromí
důležité.
Následující prohlášení popisuje postupy
ochrany osobních údajů, které používáme na našich
webových stránkách.

1. O společnosti Henry Schein

 

Společnost Henry Schein, Inc. (Nasdaq: HSIC) je největším světovým poskytovatelem zdravotnických řešení pro zubní lékaře a ostatní zdravotnické odborníky a poskytuje také produkty zdravotnickým zařízením, organizacím poskytujícím manažerské služby, zubním laboratořím, vládním a institucionálním klinikám a dalším místům alternativní péče. Společnost Henry Schein se sídlem v Melville ve státě New York působí nebo má pobočky ve 32 zemích.

Společnost Henry Schein působí prostřednictvím centralizované a automatizované distribuční sítě s velkým výběrem značkových výrobků a výrobků soukromé značky Henry Schein. Společnost svým zákazníkům nabízí také inovativní technologická řešení, včetně softwaru pro management ordinací a řešení pro elektronické obchodování, stejně jako širokou škálu finančních služeb.

Kontaktní údaje naleznete v poslední části těchto Zásad.

2. Přehled

 

Ve společnosti Henry Schein, Inc. je pro nás vaše soukromí důležité. Osobní údaje zpracováváme v různých podobách a respektujeme přitom vaše soukromí, což je součástí našeho neochvějného závazku k etickým a odpovědným postupům a v souladu s požadavky zákona.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů (dále jen “Zásady”) stanovují zásady, kterými se řídí naše nakládání s osobními údaji ve společnosti Henry Schein, Inc. a její kontrolované dceřiné a přidružené společnosti působící ve Spojených státech amerických (dále jen “Henry Schein”). Všichni zaměstnanci a ti, s nimiž sdílíme osobní údaje, musí tyto Zásady dodržovat.

Společnost Henry Schein se zavazuje chránit osobní údaje, které nám svěřili naši zaměstnanci, zákazníci, potenciální zákazníci, dodavatelé a prodejci. Osobní údaje shromažďujeme a používáme za účelem plnění našich obchodních funkcí a poskytování kvalitních zdravotnických produktů a služeb našim zákazníkům.

Tyto zásady se vztahují na osobní údaje týkající se zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů a dalších osob, které se společností Henry Schein obchodují, a to v jakémkoli formátu nebo na jakémkoli nosiči.

3. Kategorie osobních údajů, které shromažďujeme a používáme

 

Za osobní údaje považujeme veškeré informace, které identifikují, popisují, vztahují se k určité osobě nebo domácnosti, díky nimž se lze s daným objektem spojit nebo jej přímo či nepřímo kontaktovat. V závislosti na kontextu interakce se společností Henry Schein můžeme shromažďovat a používat různé typy osobních údajů od současných i budoucích zaměstnanců, smluvních partnerů, současných i budoucích zákazníků a dodavatelů.

 

Kategorie shromažďovaných osobních informací Příklady
Shromažďování
A. Osobní identifikátory. Skutečné jméno, přezdívka, poštovní adresa, jedinečný osobní identifikátor, online identifikátor, adresa internetového protokolu, e-mailová adresa, název účtu, číslo sociálního pojištění, číslo řidičského průkazu, číslo pasu nebo jiné podobné identifikátory. Ano
B. Kategorie osobních údajů uvedené v kalifornském zákoně o záznamech zákazníků (Cal. Civ. Code § 1798.80(e)). Jméno, podpis, číslo sociálního pojištění, fyzické charakteristiky nebo popis, adresa, telefonní číslo, číslo pasu, číslo řidičského průkazu nebo občanského průkazu, číslo pojištění, vzdělání, zaměstnání, historie zaměstnání, číslo bankovního účtu, číslo kreditní karty, číslo debetní karty nebo jakékoli jiné finanční informace, zdravotní informace nebo informace o zdravotním pojištění. Některé osobní údaje zahrnuté do této kategorie se mohou překrývat s jinými kategoriemi. Ano
C. Chráněné klasifikační znaky podle kalifornských nebo federálních zákonů. Věk (40 let a více), rasa, barva pleti, původ, národnost, občanství, náboženství nebo vyznání, rodinný stav, zdravotní stav, tělesné nebo duševní postižení, pohlaví (včetně pohlaví, pohlavní identity, vyjádření pohlaví, těhotenství nebo porodu a souvisejících zdravotních stavů), sexuální orientace, status veterána nebo vojáka, genetické informace (včetně rodinných genetických informací). Ne
D. Komerční informace. Záznamy o osobním majetku, nakoupených, získaných nebo zvažovaných výrobcích nebo službách nebo jiná historie nákupů nebo spotřebních tendencí. Ano
E. Biometrické informace Genetické, fyziologické, behaviorální a biologické charakteristiky nebo vzorce činnosti používané k získání šablony nebo jiné identifikátory nebo identifikační informace, jako jsou otisky prstů, otisky obličeje a hlasu, skeny oční duhovky nebo sítnice, stisky kláves, chůze nebo jiné fyzické vzorce a údaje o spánku, zdraví nebo cvičení. Ne
F. Internetová nebo jiná podobná aktivita v síti Historie prohlížení, historie vyhledávání, informace o interakci spotřebitele s webovou stránkou, aplikací nebo reklamou. Ano
G. Údaje o zeměpisné poloze Fyzická poloha nebo pohyb. Ne
H. Informace o senzorických údajích. Zvukové, elektronické, vizuální, tepelné, čichové nebo podobné informace. Ne
I. Informace týkající se profese nebo zaměstnání. Současná nebo minulá pracovní historie nebo hodnocení výkonnosti. Ano
J. Neveřejné informace o vzdělávání (podle zákona o rodině, vzdělání a ochraně soukromí (20 U.S.C. Section 1232g, 34 C.F.R. Part 99)). Záznamy o vzdělávání přímo související se studentem vedené vzdělávací institucí nebo stranou jednající jeho jménem, jako jsou známky, výpisy, seznamy tříd, rozvrhy studentů, identifikační kódy studentů, finanční informace o studentech nebo disciplinární záznamy o studentech. Ne
K. Závěry vyvozené z jiných osobních údajů. Profil odrážející preference, charakteristiky, psychologické trendy, predispozice, chování, postoje, inteligenci, schopnosti a vlohy dané osoby. Ne

4. Kategorie zdrojů osobních údajů

 

Společnost Henry Schein získává a používá různé typy osobních údajů za účelem provádění každodenních obchodních činností. Při shromažďování a používání osobních údajů uplatňujeme zásadu minimální míry využívání údajů s cílem shromažďovat pouze nezbytné informace, a to transparentními prostředky, a v případě potřeby poskytovat oznámení a vyžadovat souhlas.

Níže uvedené kategorie osobních údajů můžeme shromažďovat z následujících kategorií zdrojů:

 • Prodejci třetích stran
 • Náborové nebo talentové agentury
 • Naši distributoři
 • Když si prohlížíte nebo používáte naše webové stránky, služby elektronického obchodu nebo stránky sociálních médií.
 • Naši obchodní partneři (neprodejci)
 • Společná marketingová partnerství
 • Veřejně dostupná nevládní a vládní data
 • Smluvní partneři (např. konzultanti, agenti a zástupci)
 • Spotřebitelské zpravodajské agentury
 • E-mailové účty, záznamy chatu, účty sociálních médií dotčených osob
 • Zařízení dotčených osob
 • Přímo od dotčených osob
 • Od jiných osob, např. přátel nebo rodiny
 • Od jiných subjektů ze společnosti
 • Třetí strany (např. zprostředkovatelé údajů)

Některé z těchto údajů se shromažďují v následujících situacích:

 • Ucházíte se o pracovní pozici nebo chcete s naší společností obchodovat.
 • Navazujeme smluvní pracovní nebo obchodní vztah
 • Poskytujete nám jako prodejce jakýkoli typ služby
 • Když vám poskytujeme jakýkoli typ služby, produktu nebo podpory
 • Když si prohlížíte nebo používáte naše webové stránky, služby elektronického obchodu nebo stránky sociálních médií

5. Obchodní využití a účely, pro které jsou osobní údaje shromažďovány

 

Účely, pro které shromažďujeme a používáme vaše osobní údaje, se mohou lišit v závislosti na typu vztahu, který s námi máte, například pokud jste jedním z našich zaměstnanců, zákazníků nebo uživatelů webových stránek. Použití osobních údajů pro nové účely by mělo být v souladu s očekáváními vyplývajícími ze zásad ochrany osobních údajů a splňovat je, jinak si vyžádáme váš souhlas.

Obecně platí, že vaše osobní údaje shromažďujeme, používáme a zveřejňujeme za účelem poskytování produktů a služeb a v jiné souvislosti s provozem našeho podniku. Konkrétnější podrobnosti o našem zpřístupňování osobních údajů naleznete v následující části „Sdílení a zpřístupňování třetím stranám“. S výjimkou omezení a povinností vyplývajících z platných zákonů může společnost Henry Schein a naši dodavatelé používat vaše osobní údaje pro některé nebo všechny následující obchodní účely:

 • Zpracování interakcí a transakcí
 • Správa interakcí a transakcí
 • Poskytování služeb
 • Výzkum a vývoj
 • Plnění regulačních požadavků a zajištění kvality
 • Zabezpečení
 • Odstraňování chyb

Kromě toho můžeme shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše osobní údaje pro následující další provozní obchodní účely, na které vás upozorňujeme, jak to povolují platné zákony:

 • Zaměstnanci a uchazeči o zaměstnání: pokud se ucházíte o zaměstnání prostřednictvím našeho kariérního centra, používáme vaše osobní údaje k tomu, abychom vás zvážili pro přijetí do zaměstnání a spravovali váš účet. Pokud jste v pracovním nebo obchodním vztahu se společností Henry Schein, používáme vaše osobní údaje k rozvoji našeho smluvního vztahu, k provádění hodnocení výkonu a k dodržování zákonných povinností, včetně daňových a pracovně-právních předpisů.
 • Zákazníci: Údaje o našich zákaznících používáme k udržování obchodních vztahů, k zajištění řádného fungování každodenní obchodní činnosti, k dodržování daňových a jiných předpisů a ke správě prodejních a marketingových aktivit.
 • Pacienti našich zákazníků: v případě potřeby poskytujeme podpůrné služby pacientům, kteří využívají naše zdravotnické produkty a služby.
 • Potenciální zákazníci: informace od potenciálních zákazníků jsou využívány k reakci na jejich žádosti o informace, produkty nebo služby a k marketingovým aktivitám.
 • Prodejci a dodavatelé: pokud máte se společností Henry Schein obchodní nebo profesní vztah, použijeme vaše údaje k rozvoji a vedení obchodního vztahu s vámi a k dodržování daňových a jiných předpisů.
 • Návštěvníci firemních prostor: některé z našich budov jsou z bezpečnostních důvodů vybaveny fyzickou kontrolou přístupu a kamerovými systémy.
 • Uživatelé webových stránek a sociálních médií: shromažďujeme osobní údaje od návštěvníků a uživatelů našich webových stránek a stránek sociálních médií. Tyto informace používáme ke správě registrace vašeho účtu, k ukládání vašich preferencí a nastavení, k poskytování zájmově orientované reklamy, k provádění statistik a k analýze toho, jak používáte naše webové stránky a online služby.

Společnost Henry Schein použije osobní údaje k výše uvedeným účelům. V rozsahu požadovaném zákonem bude společnost Henry Schein každého informovat, budou-li jeho osobní údaje použity k dalšímu účelu, a toto sdělení se uskuteční předtím, než budou dané údaje takto použity, takže každému bude poskytnuta možnost k udělení souhlasu.

V souladu s platnými zákony nepovažujeme neidentifikované údaje nebo souhrnné informace o zákaznících za osobní údaje a vyhrazujeme si právo převést vaše osobní údaje na neidentifikované údaje nebo souhrnné informace o zákaznících nebo umožnit jejich převod jiným osobám. Nejsme povinni v reakci na vaše žádosti tyto informace znovu identifikovat.

Naši zákazníci mohou zapojit poskytovatele služeb nebo subdodavatele, aby mohli provádět služby naším jménem. Toto dílčí zpracování je pro účely přehlednosti dalším obchodním účelem, o kterém vás informujeme.

Kromě toho můžeme shromažďovat, používat a zveřejňovat vaše osobní údaje, jak to vyžadují nebo povolují platné zákony.

6. Sdílení a zpřístupnění třetím stranám

 

Společnost Henry Schein občas využívá služeb třetích stran, poskytovatelů služeb a dalších dodavatelů, aby nám pomohli dosáhnout našich obchodních cílů. Pokud společnost Henry Schein zpřístupňuje osobní údaje za obchodním účelem, uzavíráme smlouvu, která popisuje účel a vyžaduje, aby příjemce zachovával důvěrnost těchto osobních údajů a nepoužíval je k jiným účelům než k plnění smlouvy. Existují i další okolnosti, kdy jsme ze zákona povinni zpřístupnit osobní údaje třetím stranám, například orgánům veřejné moci.

Zpřístupnění pro obchodní účely:

V předchozích dvanácti (12) měsících mohla společnost Henry Schein zveřejnit následující kategorie osobních údajů pro obchodní účely:

 1. Osobní identifikátory;
 2. Záznamy osobních údajů;
 3. Obchodní informace;
 4. Informace o používání internetu;
 5. Informace o povolání nebo zaměstnání.

Bez ohledu na opačné ustanovení v našich informacích o ochraně osobních údajů omezujeme použití vašich osobních údajů sdílených s našimi dodavateli na obchodní účely.

Prodej

V předchozích dvanácti (12) měsících jsme vaše osobní údaje neprodali (tak, jak je pojem „prodali“ definován kalifornským zákonem o ochraně spotřebitele).

Vaše osobní údaje můžeme za obchodním účelem zpřístupnit následujícím kategoriím třetích stran:

 • Našim dceřiným a přidruženým společnostem
 • Třetím stranám, kterým nás pověříte sdělením vašich osobních údajů v souvislosti s produkty nebo službami, které vám poskytujeme.
 • Zákazníkům B2B
 • Obchodním partnerům
 • Zástupcům zákaznického servisu
 • Vedoucím pracovníkům/představenstvu
 • Externím agenturám
 • Externím auditorům
 • Finančním/účetním týmům
 • Interním auditorům
 • Interním zaměstnancům v rozsahu nezbytně nutném
 • Týmům pro právní záležitosti, dodržování předpisů a kvalitu regulace
 • Provozním/údržbářským týmům
 • Orgánům veřejné správy/vládním orgánům
 • Prodejním/marketingovým týmům, zástupcům nebo agentům
 • Poskytovatelům služeb a prodejcům, například pro reklamní nebo marketingové účely, poskytovatelům internetových služeb, poskytovatelům datových analýz, operačních systémů a platforem a sociálních sítí
 • Odborům/pracovním radám

V předchozích dvanácti (12) měsících mohla společnost Henry Schein zveřejnit osobní údaje pro následující obchodní účely:

 • Zpracování interakcí a transakcí
 • Správa interakcí a transakcí
 • Poskytování služeb
 • Výzkum a vývoj
 • Plnění regulačních požadavků a zajištění kvality
 • Zabezpečení
 • Odstraňování chyb

Pro určité služby využíváme služeb externích dodavatelů, poskytovatelů služeb a dalších prodejců. Pokud tato zakázka zahrnuje předávání osobních údajů, společnost Henry Schein nařídí poskytovateli služeb, aby s těmito údaji zacházel v souladu s požadavky právních předpisů. Smlouva o ochraně osobních údajů by měla být uzavřena předtím, než jsou údaje zveřejněny.

Za určitých okolností může být společnost Henry Schein povinna zveřejnit osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon, pokud je to nutné k ochraně našich zákonných práv nebo v nouzové situaci, kdy je ohroženo zdraví nebo bezpečnost jednotlivce.

Osobní údaje můžeme také zveřejnit v souvislosti s prodejem nebo transakcí, která se týká celého podniku nebo jeho části.

7. Naše politika vůči dětem

 

Naše služby nejsou určeny dětem. Pokud rodič nebo opatrovník zjistí, že nám jeho dítě poskytlo osobní údaje bez jejich souhlasu, nechť nás kontaktuje. Pokud zjistíme, že se zaregistrovalo do služby dítě a poskytlo nám osobní údaje, odstraníme tyto údaje z našich souborů.

8. Zabezpečení

 

Společnost Henry Schein dbá na bezpečnost, důvěrnost a integritu osobních údajů v souladu s právními požadavky. Přijímáme komerčně přiměřená opatření, abychom osobní údaje zabezpečili proti neoprávněnému přístupu a použití, a naše bezpečnostní opatření pravidelně revidujeme. Zavazujeme se zpracovávat vaše údaje bezpečným způsobem a zavedli jsme zvláštní technická a organizační opatření, abychom zabránili náhodnému nebo úmyslnému ohrožení osobních údajů, které máme k dispozici.

Společnost Henry Schein používá pro zabezpečení svých stránek certifikáty společnosti DigiCert, Inc. Upozorňujeme, že tyto ochranné nástroje nechrání informace, které nejsou shromažďovány prostřednictvím našich webových stránek, například informace poskytnuté nám e-mailem.

 

Provádíme také vyhodnocování informačních rizik, školíme naše zaměstnance, aby pochopili důležitost ochrany osobních údajů, a v rámci společnosti zodpovědně spravujeme přístupová práva. Do našeho celkového přístupu k zabezpečení dat zahrnujeme jak fyzické zabezpečení, tak zabezpečení IT. Pečlivě vybíráme dodavatele, kteří zpracovávají osobní údaje naším jménem, aby rovněž zajistili vhodná technická a organizační opatření na ochranu údajů.

Společnost Henry Schein vynakládá přiměřené úsilí, aby v souladu se zákonem informovala jednotlivce a regulační orgány, pokud se důvodně domníváme, že byly osobní údaje odcizeny, zveřejněny, pozměněny nebo porušeny neoprávněnou osobou.

Podporujeme také koncept ochrany soukromí již od návrhu, což je přístup k projektům, který podporuje dodržování ochrany soukromí a údajů od samého počátku. Znamená to, že u každého nového projektu nebo procesu zvažujeme důsledky pro ochranu soukromí a bezpečnost v průběhu celého jeho životního cyklu.

9. Vaše práva a možnosti ochrany údajů

 

Pokud máte bydliště nebo se jinak nacházíte v jurisdikcích s jinými zákony o ochraně osobních údajů, společnost Henry Schein se zavazuje podporovat vaše práva, která vám tyto platné zákony o ochraně osobních údajů přiznávají. V opačném případě se na nás můžete kdykoli obrátit na adrese USASales@orthoorganizers.com a probrat s námi své obavy ohledně ochrany osobních údajů.

Za určitých okolností můžete mít práva na ochranu osobních údajů popsaná v této části. Každá žádost, kterou nám zašlete, podléhá procesu identifikace a ověření. Vaší žádosti nevyhovíme, pokud nám neposkytnete dostatečné informace, abychom mohli přiměřeně ověřit, že jste osoba, o níž jsme shromáždili osobní údaje.

Pokud požadujete, aby vám bylo toto oznámení poskytnuto v jiném formátu (např. ve zvukové podobě a v Braillově písmu), vyžádejte si jej u společnosti Henry Schein

 • na telefonním čísle 1-760-448-8600.
 • navštivte společnost Ortho Organizers, Inc. na adrese 1822 Aston Ave., Carlsbad, CA 92008

Pokud žádosti nemůžeme vyhovět, vysvětlíme důvody v odpovědi. Osobní údaje poskytnuté v ověřitelné žádosti použijeme pouze k ověření vaší totožnosti nebo oprávnění podat žádost a ke sledování a zdokumentování odpovědí na žádost.

Vyvineme komerčně přiměřené úsilí, abychom identifikovali osobní údaje, které shromažďujeme, zpracováváme, uchováváme, zveřejňujeme a jinak používáme, a abychom odpověděli na vaše příslušné žádosti o ochranu osobních údajů. V některých případech vám můžeme navrhnout, abyste obdrželi nejnovější nebo souhrnné osobní údaje, a dát vám možnost zvolit si, zda chcete i zbytek. Za úplnou odpověď na vaše žádosti obvykle neúčtujeme žádný poplatek; můžeme však účtovat přiměřený poplatek nebo odmítnout jednat na základě žádosti, pokud je vaše žádost nadměrná, opakující se, neopodstatněná nebo příliš zatěžující. Pokud zjistíme, že žádost je zpoplatněna nebo že ji můžeme odmítnout, oznámíme vám, proč jsme se tak rozhodli. Předtím, než vám budeme účtovat poplatky za vyřízení vaší žádosti, vám poskytneme odhad nákladů a možnost tyto poplatky přijmout.

Podle platných zákonů o ochraně osobních údajů mohou vaše práva na ochranu soukromí zahrnovat následující:

Práva na informace:

Můžete mít právo zaslat nám žádost, a to nejvýše dvakrát za dvanáct měsíců, o kteroukoli z následujících informací za období, které předchází 12 měsícům před datem podání žádosti:

 • The categories of personal information we have collected about you.
 • The categories of sources from which we collected your personal information.
 • The business or commercial purposes for our collectingyour personal information.
 • The categories of third parties to whom we have shared your personal information.
 • The specific pieces of personal information we have collected about you.
 • A list of the categories of personal information disclosed for a business purpose in the prior 12 months, or that no disclosure occurred.
 • A list of the categories of personal information sold about you in the prior 12 months, or that no sale occurred. If we sold your personal information, we will explain:
  • Kategorie vašich osobních údajů, které jsme prodali.
  • Kategorie třetích stran, kterým jsme prodali osobní údaje, podle kategorií prodaných osobních údajů pro každou třetí stranu.

Chcete-li podat žádost, pošlete nám e-mail na adresu custserv@henryschein.com nebo nám zavolejte na číslo 1-800-472-4346.

Získání kopií osobních údajů:

Můžete mít právo získat kopii svých osobních údajů, které jsme shromáždili a uchováváme, a to nejvýše dvakrát za dvanáct měsíců. Žádost můžete podat e-mailem na adrese custserv@henryschein.com nebo telefonicky na čísle 1-800-472-4346.

Zásada neprodávat

Osobní údaje neprodáváme.

Alternativně můžete uplatnit omezenější kontrolu nad svými osobními údaji tím, že místo toho využijete jednu z následujících možností: Navštivte naši stránku s preferencemi e-mailu kliknutím sem, napište nám e-mail na adresu USASales@orthoorganizers.com nebo zavolejte na číslo 1-760-448-8600.

Neprodáváme osobní údaje jednotlivce, o kterém víme, že je mladší 16 let, pokud neobdržíme souhlas od jednotlivce, kterému je mezi 13 a 16 lety, nebo od rodiče či opatrovníka jednotlivce mladšího 13 let. Jednotlivci, kteří souhlasí s prodejem osobních údajů, se mohou kdykoli odhlásit. [Pokud se domníváte, že jsme mohli nevědomky shromáždit osobní údaje k prodeji o vás, a je vám mezi 13 a 16 lety, nebo o vašem dítěti mladším 13 let, uplatněním odhlášení zastavíme prodej těchto osobních údajů.

Vymazání údajů:

S výjimkou případů, kdy máme důvod k uchovávání podle platných právních předpisů, můžete v souladu s platnými právními předpisy požádat, abychom vaše osobní údaje, které jsme shromáždili a uchováváme, vymazali. Naše práva na uchovávání zahrnují mimo jiné dokončení transakcí a služeb, které jste si vyžádali nebo které jsou důvodně očekávány, z bezpečnostních důvodů, pro legitimní interní obchodní účely, včetně vedení obchodních záznamů, z důvodu dodržování zákonů, uplatňování nebo obhajoby právních nároků a za účelem spolupráce s orgány činnými v trestním řízení. Chcete-li podat žádost, pošlete nám e-mail na adresu custserv@henryschein.com nebo nám zavolejte na číslo 1-800-472-4346.

Nebudeme vás diskriminovat způsobem zakázaným platnými zákony, protože uplatňujete svá práva na ochranu osobních údajů. Tato práva můžete uplatnit také prostřednictvím pověřeného zástupce, který splňuje požadavky na zastoupení podle platných právních předpisů.

10. Změny těchto zásad

 

Vyhrazujeme si právo kdykoli změnit tyto zásady o ochraně osobních údajů a související obchodní postupy. O všech změnách vás budeme řádně informovat.

Datum, který vidíte zapsaný na zásadách, označuje datum poslední revize.

11. Kontaktní informace

 

Pokud máte jakékoli obavy o ochranu osobních údajů nebo dotazy týkající se způsobu používání vašich osobních údajů, neváhejte se na nás obrátit.

Pokud máte jakékoli obavy nebo dotazy ohledně toho, jak jsou vaše osobní údaje používány, kontaktujte nás na adrese:

Henry Schein, Inc.

135 Duryea Road

Melville, NY 11747

Attn: Customer Service (W-150)

Tel: 1-800-472-4346

E-mail: custserv@henryschein.com

S dotazy týkajícími se GDPR se obracejte na:

Poštou: Henry Schein Services GmbH, Monzastraße 2a, 63225 Langen, Německo; (Odpovědná osoba: ředitel pro ochranu osobních údajů v Evropě)

E-mailem: EU-Representative@henryschein.com

Děkujeme, že jste navštívili naše stránky a že jste věnovali čas přečtení těchto zásad ochrany osobních údajů.